ඩොලරය යලි ඉහළට

Newsline Editorial
Newsline Editorial
1 Min Read
ඩොලරය

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ දෛනික විනිමය අනුපාත අනුව අද (19) දිනයේ ඩොලරයේ ගැණුම් මිල රුපියල් 318.26ක් ලෙසත්, විකුණුම් මිල රුපියල් 329.60ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

මෙරට අනෙකුත් වාණිජ බැංකු කිහිපයක එක්සත් ජනපද ඩොලරයක ගැනුම් සහ විකුණුම් මිල ගණන් දක්වා තිබුණු අයුරු පහතින්,

මහජන බැංකුව – රු. 316.67 – රු. 330.89

සම්පත් බැංකුව – රු. 319.00 – රු. 329.00

කොමර්ෂල් බැංකුවේ – රු. 317.68 – රු. 328.00

හැටන් නැෂනල් බැංකුව (HNB) – රු. 319.00 – රු. 329.00

සෙලාන් බැංකුව – රු. 317.00 – රු. 329.00

ඩී.එෆ්.සී.සී. (DFCC) – රු.318.00 – රු. 330.00

එන්.ඩී.බී. (NDB) – රු. 315.00 – රු. 330.00

අමානා බැංකුව – රු. 322.00 – රු.328.00

ලංකා බැංකුව – රු.319.00 – රු. 329.30

TAGGED:
Share this Article
Leave a comment