රාජ්‍ය බැංකුවලට බිලියන ගණන් පොලු තියපු තෝරු මෝරු 10 දෙනා කව්ද? සජිත් පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රශ්න කරයි (VIDEO)

Newsline Editorial
Newsline Editorial
1 Min Read
ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය

හෙට අනිද්දා පාර්ලිමේන්තුව කල් දමන බවට ආරංචි වුවත් තමා ඇසු ප්‍රශ්නවලට හරියාකාර පිළිතුරු නොමැති බවත් ලංකා බැංකුවේ සහ මහජන බැංකුවේ අධික ණය බරින් සිටින ව්‍යාපාරිකයන් 10 දෙනා නම් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටියත් අදටත් ඒ සඳහා පිළිතුරු නොමැති බවත් මාධ්‍ය ඉදිරියේ හාල්මැස්සෝ ඇල්ලුවට ණය ගත්ත ගජමිතුරන් ආරක්ෂා කරන බවත් විපක්ෂ නායකවරයා පැවසීය.

මේ පිළිබඳව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සඳහන් කර සිටියේ අද (26) පාර්ලිමෙන්තුව වාර අවසාන කිරීමට පෙරයි.

Share this Article
Leave a comment